جایزۀ گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴ کلیۀ فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ کتابداری که از پایان نامۀ خود در سال ۱۳۹۳ دفاع کرده‌اند، می‌توانند پایان نامه خود را به سومین دوره جایزه گنجینه ایرج افشار ارسال نمایند. به اطلاع کلیۀ فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ کتابداری که از پایان نامۀ […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴

jayeze-pajhoheshi-iraj-afshar-94کلیۀ فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ کتابداری که از پایان نامۀ خود در سال ۱۳۹۳ دفاع کرده‌اند، می‌توانند پایان نامه خود را به سومین دوره جایزه گنجینه ایرج افشار ارسال نمایند.

به اطلاع کلیۀ فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ کتابداری که از پایان نامۀ خود در سال ۱۳۹۳ دفاع کرده‌اند، می‌رساند: در صورت تمایل به شرکت در سومین دورۀ جایزۀ این گنجینه، می‌توانند یک نسخه از رسالۀ خود را تا پایان مردادماه ۱۳۹۴ به آدرس: تهران، دارآباد، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی(مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) دفتر گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار ارسال فرمایند.