جایزه کتاب فصل

کتاب بستان الاطباء و روضه الالباء با مقدمه و خلاصه ترجمه و تعلیقات دکتر مهدی محقق از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شده است...

کتاب بستان الاطباء و روضه الالباء با مقدمه و خلاصه ترجمه و تعلیقات دکتر مهدی محقق  از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شده است

از این رو دبیرخانه کتاب فصل طی مراسمی از برگزیدگان جایزه کتاب فصل قدردانی و تجلیل خواهد کرد.

زمان: دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ ، ساعت ۱۸-۱۶

مکان: سرای اهل قلم،طبقه دوم

نشانی: تهران، خیابان فلسطین جنوبی، کوی خواجه نصیر، پلاک ۱۰، سرای اهل قلم