تک‌چهرۀ نویسنده در بازار نشر

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵ تک‌چهرۀ نویسنده مجموعه‌ای است از مقاله‌های دانشنامه‌ای دربارۀ اثرگذارترین نویسندگان جریان‌های ادبی و ژورنالیستی که قرار است در چند دفتر منتشر شود. در این مقاله‌ها، که اصلِ اغلب آن‌ها پیش از این در دانشنامه‌ها منتشر شده، تلاش بر این بوده است که شرحی موجز و مستند از زندگی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵

tak-chehre-nevisandehتک‌چهرۀ نویسنده مجموعه‌ای است از مقاله‌های دانشنامه‌ای دربارۀ اثرگذارترین نویسندگان جریان‌های ادبی و ژورنالیستی که قرار است در چند دفتر منتشر شود.

در این مقاله‌ها، که اصلِ اغلب آن‌ها پیش از این در دانشنامه‌ها منتشر شده، تلاش بر این بوده است که شرحی موجز و مستند از زندگی نویسنده و وقایع اثرگذار بر کار ادبی او عرضه شود و آن‌گاه، از طریق بررسی آثار نویسنده، جایگاه او در در تاریخ ادبیات معاصر نشان داده شود.

مؤلف کتاب کوشیده است تا با توجه به خصلت زندگی‌نامه‌ای مقاله‌های گردآمده در این دفترها، به ترتیب زمانی و با زبانی روایی، سیر مهم‌ترین حوادث زندگی هر نویسنده را نقل و فضای پرورش او را توصیف کند تا در نهایت بتواند وضع اجتماعی و روحی و ادبی نویسنده را در جریان خلق آثارش نشان دهد. مقاله‌های هر دفتر به ترتیبی در پی هم قرار گرفته‌اند که خواننده، ‌از خلال آن‌ها، با سیر داستان‌نویسی ایران نیز آشنا گردد.

دفتر اول این مجموعه با مقدمه‌ای در جریان‌شناسی ادبیات معاصر آغاز می‌شود و با معرفی نخستین کوشندگان جدّی این راه ــ مؤلفان رمان‌واره‌های دورۀ مشروطه و نویسندگان رمان‌های تاریخی ــ ادامه می‌یابد. عناوین بخش‌های مختلف این مجموعه عبارت است از: مقدمه؛ داستان‌نویسی معاصر ایران؛ طالبوف، از بنیان‌گذاران نثر جدید؛ میرزا حبیب، پدر زبان داستان ما؛ خسروی، نخستین رمان تاریخی؛ صنعتی‌زاده، پدر رمان تاریخی؛ مسرور، بهترین رمان تاریخی؛ نثری، سفر در زمان؛ کتابنامه (کتاب‌ها و مقالات)؛ نمایه‌ها (اثرآفرینان، کتاب‌ها و نشریات).

دفتر اول مجموعۀ تک‌چهرۀ نویسنده نوشتۀ حسن میرعابدینی، پژوهشگر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که انتشارات فرهنگستان آن را در ۱۲۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۹۰۰۰۰ ریال منتشر کرده است.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی