تجلیل از ایران‌شناسان و اسلام‌شناسان آلمانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۲ جمهوری اسلامی ایران قصد دارد ضمن شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت از تعدادی «ایران شناس» و «اسلام شناس» آلمانی تجلیل کند. شصت و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورتاز ۱۰ الی ۱۴ اکتبر برابر با ۱۹ الی ۲۳ مهر ماه در آلمان و شهر فرانکفورت با حضور نزدیک به ۷ […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۲

TAJLILIRANSHENASANALMANIجمهوری اسلامی ایران قصد دارد ضمن شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت از تعدادی «ایران شناس» و «اسلام شناس» آلمانی تجلیل کند.

شصت و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورتاز ۱۰ الی ۱۴ اکتبر برابر با ۱۹ الی ۲۳ مهر ماه در آلمان و شهر فرانکفورت با حضور نزدیک به ۷ هزار ناشر از ۱۰۰ کشور برگزار می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران نیز در این نمایشگاه در فضایی با متراژ ۲۴۰ متر مربع در دو بخش عمومی و کودک و نوجوان حضور خواهد داشت، ضمن اینکه میزهای نشست تخصصی نیز در برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی به عنوان متولی قرار دارد تا با حضور متخصصان و کارشناسان موارد و موضوعات مدنظر بررسی شود.

در این نمایشگاه قرار استاز تعدادی «ایران شناس» و «اسلام شناس» آلمانی تجلیل شود، این مهم با هماهنگیو همکاری رایزن جمهوری اسلامی ایران در این کشور و سفارت جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد، چرا که شناسایی افراد تجلیل شدهمهم است.

این تجلیل به این دلیل صورت می‌گیرد که تعداد اسلام شناسان و ایران شناسان درآلمان بسیار است و توجه خاصی به کشور ما از سوی محققان و پژوهشگران آلمانی صورت می‌گیرد.

برگزاری نشست‌‌های تخصصی مقابله با اسلام‌هراسی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت از دیگر اقداماتی است کهوزارت ارشاد در تدارک تعیین کارشناسان آن است؛ همچنینقرار است بسته‌های فرهنگی تهیه و به بازدیدکنندگان از غرفه جمهوری اسلامی ایران از سوی موسسهنمایشگاه‌های فرهنگیاهدا شود.