تاریخ گزیده به تصحیح استاد محمد روشن

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ تاریخ گزیده کتابی تاریخی نوشتۀ حمدالله مستوفی است. این کتاب دربردارندۀ تاریخ عمومی جهان از آغاز آفرینش تا زمان نوشتن آن است که در سال ۷۳۰ به نام غیاث الدین محمد، پسر خواجه رشیدالدین فضل‌الله تألیف شده است. تاریخ گزیده با نثر روان نوشته شده و برخلاف اکثر […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۷ مرداد ۱۳۹۴

tarikh-gozidehتاریخ گزیده کتابی تاریخی نوشتۀ حمدالله مستوفی است. این کتاب دربردارندۀ تاریخ عمومی جهان از آغاز آفرینش تا زمان نوشتن آن است که در سال ۷۳۰ به نام غیاث الدین محمد، پسر خواجه رشیدالدین فضل‌الله تألیف شده است.

تاریخ گزیده با نثر روان نوشته شده و برخلاف اکثر کتاب های تاریخی زبان عامیانه دارد. اهمیت تاریخ گزیده در اطلاعات آن از تاریخ دوران نویسنده (دورۀ مغول) است. در این کتاب نام افراد و شعرای همدوران نویسنده که بیشتر نامشان در تذکره‌ها نیست، یاد شده است.

تاریخ گزیده مشتمل است بر مقدمه، فاتحه، شش باب و خاتمه.

در فاتحه به آفرینش عالم پرداخته شده است. بابهای بعدی هریک شامل چند فصل است؛ دربارۀ پیامبران اولوالعزم، برخی از حکیمان و فلاسفه، پادشاهان ایرانی پیش از اسلام، ظهور حضرت محمد (ص) و آغاز اسلام تا پایان حکومت عباسیان، تاریخ ایران از صفاریان تا اواخر سلطنت سلطان ابوسعید بهادر (سال های ۷۱۶ـ۷۳۶)، ائمه و بزرگان اهل سنت، و تاریخ و جغرافیای شهر قزوین.

باب ششم در واقع تلخیص کتاب التدوین فی تاریخ قزوین تألیف امام رافعی است و مطالبی نیز به آن افزوده شده است.

در خاتمه مؤلف، همانند خواجه رشیدالدین فضل اللّه در جامع التواریخ، شجره انساب پیامبران و ائمه و پادشاهان و حکما را ذکر کرده است.

این اثر به تازگی به تصحیح استاد محمد روشن راهی بازار نشر شده است. مصحح در این کتاب از هشت نسخۀ خطی برای تصحیح استفاده کرده است.

حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده (دوجلدی)، تصحیح: محمد روشن، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، ۱۰۴۶ صفحه، شمارگان: ۵۰۰ نسخه، بها: ۵۴۰۰۰۰ ریال، ۱۳۹۴.

میراث مکتوب