تأسیس شعبه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان آذربایجان غربی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور روز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۱ با حضور در استان آذربایجان غربی شعبه دیگری از این انجمن را افتتاح می نماید. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آذربایجان غربی با حضور پرویز فارسیجانی، معاون ارتباطات بین‌الملل و امور استانها و مهدی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۱

anjoman-Fانجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور روز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۱ با حضور در استان آذربایجان غربی شعبه دیگری از این انجمن را افتتاح می نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آذربایجان غربی با حضور پرویز فارسیجانی، معاون ارتباطات بین‌الملل و امور استانها و مهدی جمالی، معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، استاندار آذربایجان غربی و اعضای شورای فرهنگ عمومی استان به طور رسمی فعالیت خود را در استان آغاز می کند.

تا کنون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ۲۰ استان کشور فعال شده است و امروز بیست و یکمین شعبه خود را در استان آذربایجان غربی راه اندازی خواهد کرد.

در این مراسم طی احکامی جداگانه از سوی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، رئیس، دبیر و اعضای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آذربایجان غربی معرفی خواهند شد.