بزرگداشت دکتر محمد معین

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹ به مناسبت گذشت سی و هفت سال از درگذشت ادیب یگانه و لغت شناس فرزانه مرحوم دکتر محمد معین استاد برجسته دانشگاه تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مجلس تکریم و بزرگداشتی در روز دوشنبه، سی و یکم تیر ۱۳۸۷ برگزار می کند تا از کوشش ها و خدمات آن […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹
به مناسبت گذشت سی و هفت سال از درگذشت ادیب یگانه و لغت شناس فرزانه مرحوم دکتر محمد معین استاد برجسته دانشگاه تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مجلس تکریم و بزرگداشتی در روز دوشنبه، سی و یکم تیر ۱۳۸۷ برگزار می کند تا از کوشش ها و خدمات آن دانشمند فقید به زبان و ادب فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی تقدیر به عمل آید.