بزرگداشت امیر کبیر با حضور رئیس جمهور

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نهاد ریاست جمهوری به مناسبت یکصدوشصت‌ویکمین سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر، صدر اعظم معروف عصر ناصری و موسس مدرسه دارالفنون که در طول حیات خود خدمات شایانی به این سرزمین کرد مراسم […]