برگزاری هم‌اندیشی ترجمه و ویرایش متون ادبی با حضور فرزانه طاهری و عبدالله کوثری

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۴ بیست و پنجمین نشست از جلسات هم‌اندیشی‌های ویرایش با عنوان «ترجمه و ویرایش متون ادبی» با حضور عبدالله کوثری و فرزانه طاهری برگزار می‌شود. این هم‌اندیشی مانند بیست و چهار هم‌اندیشی پیشین از بخش مجموعه سخنرانی‌ها، میزگرد و پرسش و پاسخ تشکیل می‌شود. سخنرانان این هم‌اندیشی فرزانه طاهری […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۴

hamandishi-tarjome-moton-adabiبیست و پنجمین نشست از جلسات هم‌اندیشی‌های ویرایش با عنوان «ترجمه و ویرایش متون ادبی» با حضور عبدالله کوثری و فرزانه طاهری برگزار می‌شود.

این هم‌اندیشی مانند بیست و چهار هم‌اندیشی پیشین از بخش مجموعه سخنرانی‌ها، میزگرد و پرسش و پاسخ تشکیل می‌شود. سخنرانان این هم‌اندیشی فرزانه طاهری و عبدالله کوثری هستند.

در میزگردی که با حضور سخنرانان برپا می‌شود درباره موضوع «هم‌اندیشی ترجمه و ویرایش متون ادبی» گفت‌وگو خواهد شد. حاضران نیز با طرح پرسش‌هایی به این میزگرد می‌پیوندند.

این نشست ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ چهارشنبه چهارم آذرماه۱۳۹۴ در محل«انتشارات فنی ایران» برگزار می‌شود. شرکت در این هم‌اندیشی‌ برای همه ویراستاران و دست‌اندرکاران آزاد است اما به سبب محدودیت در پذیرش مهمانان از  پیش از برگزاری ثبت نام به عمل می‌آید. تلفن ثبت نام ۸۸۵۰۵۰۵۵ داخلی ۱۲۰۰و ۱۲۰۱ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۱ است.