برگزاری همایش مطالعات اسلامی در دانشگاه بیرمنگام

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ دومین همایش گروه مطالعات اسلام و خاورمیانه دانشگاه بیرمنگام انگلیس، ۱۹ اردیبهشت سال ۹۷ در این دانشگاه برگزار می‌شود. به دنبال برگزاری موفق اولین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مطالعات اسلامی و خاورمیانه در اردیبهشت ماه گذشته، این همایش بار دیگر سال آینده برگزار خواهد شد. انجمن […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

hamayesh motaleat eslami uni birmangamدومین همایش گروه مطالعات اسلام و خاورمیانه دانشگاه بیرمنگام انگلیس، ۱۹ اردیبهشت سال ۹۷ در این دانشگاه برگزار می‌شود.

به دنبال برگزاری موفق اولین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مطالعات اسلامی و خاورمیانه در اردیبهشت ماه گذشته، این همایش بار دیگر سال آینده برگزار خواهد شد.
انجمن مطالعات اسلام و خاورمیانه اولین بار در سال ۲۰۱۵ از سوی جمعی از پژوهشگران دانشگاه بیرمنگام و دانشگاه بیرمنگام سیتی راه‌اندازی شد و به تدریج توسعه یافت.
این انجمن با هدف پیشرفت و ایجاد فضایی برای انجام تحقیقات در زمینه اسلام و جهان اسلام فعالیت می‌کند و سال آینده برای دومین بار همایش مطالعات اسلامی و خاورمیانه را برگزار خواهد کرد.
موضوعاتی مانند فلسفه، الهیات و مطالعات قرآنی، تاریخ مدرن و قرون وسطی، حقوق، سیاست و سیاست اجتماعی، هنر و معماری، ادبیات و ترجمه، فرهنگ و جامعه‌شناسی، تاریخ تفکر، تصوف و نیز اقتصاد و امور مالی در اسلام، در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.