برگزاری نشست «تهران هفت هزار ساله»

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ نشست تخصصی با عنوان «تهران هفت هزار ساله» با حضور کارشناسان دوشنبه ۲۷ بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. نشست تخصصی با عنوان «تهران هفت هزار ساله» با حضور دکتر «حسن فاضلی نشلی» استاد باستان‌شناسی پیش از تاریخ دانشگاه تهران، دکتر «مهرداد ملکزاده» پژوهشگر عصر آهن در […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۳

neshast-tejran-hafthezarsalehنشست تخصصی با عنوان «تهران هفت هزار ساله» با حضور کارشناسان دوشنبه ۲۷ بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

نشست تخصصی با عنوان «تهران هفت هزار ساله» با حضور دکتر «حسن فاضلی نشلی» استاد باستان‌شناسی پیش از تاریخ دانشگاه تهران، دکتر «مهرداد ملکزاده» پژوهشگر عصر آهن در پژوهشکده باستان-شناسی، دکتر «نگین میری» استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص دوران ساسانی و اسلامی و دکتر «ناصر تکمیل همایون» پژوهشگر علوم اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوشنبه ۲۷ بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
پس از کشف بقایای انسانی منتسب به هفت هزار سال پیش در حوالی خیابان مولوی تهران، موجی تازه از توجه به پیشینه و باستان‌شناسی حوزه جغرافیایی شهر تهران آغاز گردید. برای بسیاری از ساکنین تهران درک این مهم که پیشینه حضور انسان در گستره جغرافیایی که امروزه شهر تهران در آن قرار دارد به بیش از هزاران سال می‌رسد کمی سخت و مشکل می‌نماید. این در حالی است که پژوهش‌های باستان‌شناسان در چندین دهه گذشته حاکی از حضور انسان در این پهنه از هزاران سال پیش بوده و این حضور کمابیش استمرار داشته است، هرچند ظهور شهر تهران پدیده‌ای جدید و متعلق به چند صده اخیر است.
این نشست با گردهم آوردن متخصصینی که سالها در جغرافیایی امروزین تهران به تحقیق مشغول بوده‌اند، در پی آن است که با مدد از فرصت پیش آمده پس از کشفیات اخیر در خیابان مولوی، به معرفی دیگر مدارک حضورِ کهن انسان در تهران بپردازد. سخنرانان به ترتیب با ارائه شواهد و مدارک به بررسی پیشینه استقرارهای انسانی از حوالی هفت هزار سال پیش پرداخته و سپس وضعیت این حوزه جغرافیایی را در ادوار تاریخی و دوران اسلامی تا ظهور شهر تهران خواهند پرداخت.
علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می توانند دوشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۷ به تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.
نشانی خانه‌ هنرمندان ایران خیابان طا‌لقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، باغ هنر واقع است.