برگزاری نخستین هم‌اندیشی «هنر و اخلاق»

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، نخستین هم‌اندیشی تخصصی «هنر و اخلاق» را با موضوع «نسبت هنجاری هنر و اخلاق» دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴ برگزار می‌کند. این هم اندیشی در دو حوزه «نظریه‌های اخلاق هنجاری» و «اخلاق هنجاری کاربردی» برگزار می‌شود و «نسبت هنر با اصول، قواعد و وظایف اخلاقی»، […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۴

hamandishi-honar-akhlaghمعاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، نخستین هم‌اندیشی تخصصی «هنر و اخلاق» را با موضوع «نسبت هنجاری هنر و اخلاق» دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴ برگزار می‌کند.

این هم اندیشی در دو حوزه «نظریه‌های اخلاق هنجاری» و «اخلاق هنجاری کاربردی» برگزار می‌شود و «نسبت هنر با اصول، قواعد و وظایف اخلاقی»، «نسبت هنر با فضایل و ملکات اخلاقی»، «نسبت ارزش‌های هنری با ارزش‌های اخلاقی»، «نسبت هنر با فایده نگری اخلاقی»، «نسبت هنر با فتوّت های اخلاقی»، «نسبت هنر با سایر نظریّه های اخلاقی»، «نسبت سینما با اخلاق کاربردی»، «نسبت هنرهای تجسّمی با اخلاق کاربردی»، «نسبت ادبیّات با اخلاق کاربردی»، «نسبت معماری و شهرسازی با اخلاق کاربردی»، «نسبت موسیقی با اخلاق کاربردی»، «نسبت هنرهای سنتی و صنایع دستی با اخلاق کاربردی»، «نسبت هنرهای چندرسانه ای با اخلاق کاربردی» و «نسبت نمایش با اخلاق کاربردی» از جمله محورهای پژوهشی این هم‌اندیشی به شمار می‌روند.

این هم اندیشی دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴ در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.