برگزاری مراسم علم برای صلح و توسعه در بنیاد پروفسور حسابی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۳ مراسم علم برای صلح و توسعه با همکاری شهرداری منطقه یک و هم‌اندیشی کمیسیون ملی یونسکو در ایران در روز یکشنبه۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۹ تا ۱۷ در بنیاد پروفسور حسابی برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد پروفسور حسابی این مراسم علمی، فرهنگی در دو بخش […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۳

marasem-solh-tose-profosorhesabiمراسم علم برای صلح و توسعه با همکاری شهرداری منطقه یک و هم‌اندیشی کمیسیون ملی یونسکو در ایران در روز یکشنبه۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۹ تا ۱۷ در بنیاد پروفسور حسابی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد پروفسور حسابی این مراسم علمی، فرهنگی در دو بخش از ۹ تا ۱۴ نمایشگاه، کارگاه، آموزشی و میزهای معرفی دستاوردهای بنیاد پروفسور حسابی و محققین مرتبط و از ساعت ۱۵ نشست‌ها و سخنرانی صاحبنظران برگزار می‌شود بنیاد پروفسور حسابی در تجریش ـ چهارراه حسابی، خیابان حسابی، شماره۴۷ واقع است