بررسی «جایگاه قرآن در ذهن و زبان ناصرخسرو

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۴ نشست «جایگاه قرآن در ذهن و زبان ناصرخسرو» برگزار می‌شود. سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ ناصرخسرو در ماه مبارک رمضان و در روزهای چهارشنبه ۳، ۱۰ و ۲۴ تیر ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی «جایگاه قرآن در ذهن و زبان ناصرخسرو» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری استاد […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۴

jaygah-ghoran-zehn-zaban-naserkhosroنشست «جایگاه قرآن در ذهن و زبان ناصرخسرو» برگزار می‌شود.

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ ناصرخسرو در ماه مبارک رمضان و در روزهای چهارشنبه ۳، ۱۰ و ۲۴ تیر ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی «جایگاه قرآن در ذهن و زبان ناصرخسرو» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.
درباره برگزاری این نشست عنوان شده است: تاثیر قرآن کریم در شعر و نثر فارسی بسیار شگرف و پردامنه است. کمتر متنی ادبی از نثر و نظم فارسی را می‌توان نام برد که در آن اثری از قرآن کریم وجود نداشته باشد. ناصرخسرو نیز در آثار خود فراوان از قرآن بهره گرفته است. وی گفتارهای نهم تا چهاردهم کتاب «وجه دین» و همچنین کتاب «رهایش و گشایش» خود را به مباحث قرآنی اختصاص داده است. برخی از قصاید ناصرخسرو نشان می‌دهد که حافظ قرآن بوده و شاید همین معنا سبب رجوع گسترده او به آیات و شرح و تبیین معانی آن‌ها بوده است:
پیش آر قرآن و بپرس از من از مشکل و شرحش و معانی
ایسنا