بازگردان تاریخ تبرستان

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ کتاب تاریخ طبرستان یا تبرستان تألیف بهاءالدین محمدبن حسن بن اسفندیار کاتب، معروف به ابن اسفندیار است که در قرن هفتم هجری زندگی کرده است. تاریخ تبرستان، به گفتۀ مؤلف، در روزگار پیری او تدوین شده است. احتمالاً تاریخ تألیف آن ۶۱۳ بوده است. تاریخ تبرستان یکی از […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

bazgardan-tarikh-tabarestanکتاب تاریخ طبرستان یا تبرستان تألیف بهاءالدین محمدبن حسن بن اسفندیار کاتب، معروف به ابن اسفندیار است که در قرن هفتم هجری زندگی کرده است.

تاریخ تبرستان، به گفتۀ مؤلف، در روزگار پیری او تدوین شده است. احتمالاً تاریخ تألیف آن ۶۱۳ بوده است. تاریخ تبرستان یکی از قدیمی ترین تواریخ محلی است و در مواردی ، از تاریخ نویسی محلی فراتر می رود. نثر این اثر، برخلاف مقدمۀ مصنوعش ، روان است و با حکایات و اشعار عربی و واژه های طبری همراه شده است.
اهمیت تواریخ محلی به دلیل اشتمال بر اطلاعات و مطالبی که در تاریخ‏های عمومی نمی‏ توان یافت، باعث شده است تا پژوهشگران در مواردی به تحقیقاتی موردی در باب این آثار بپردازند. تاریخ تبرستان ابن اسفندیار نیز از جمله همین تواریخ محلی است که متأسفانه به دلیل باقی ماندن آن در نسخه‏ های متأخر و دست بردن کاتبان در تکمیل یا افزودن مطالبی به آن، به متنی پیچیده و دشوار تبدیل شده است.
میرعبدالله سیار شاعر و پژوهشگر مازندرانی به تازگی تصحیح و ویرایش جدیدی از این کتاب را راهی بازار کرده است.
این محقق کتاب تاریخ تبرستان را با نگاهی دقیق به کتاب مشهور تاریخ طبرستان ابن اسفندیار برای فهم آسان نسل کنونی به رشتۀ تحریر درآورده  که این اثر از سوی نشر چشمه به چاپ رسیده است.
به گفتۀ مؤلف این کتاب با متنی آسان و قابل فهم، روان و در عین حال از لحاظ ساختاری منسجم در اختیار علاقه مندان به تاریخ مازندران قرار گرفته و به زوایای مختلف تاریخ این سرزمین پرداخته است.
این نویسنده همچنین در این اثر کوشیده است تا از منابع متعدد در یاری جستن به متن اصلی استفاده کند تا هم بر غنای کار خود بیافزاید و هم اینکه مخاطب در نهایت شفافیت به درک صحیحی از متن نائل آید.
این کتاب به بهای  ۱۸۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.
بهاءالدین محمدبن حسن بن اسفندیار کاتب «معروف به ابن اسفندیار»، تاریخ تبرستان (جلد اول)، بازگردانی، تصحیح و ویرایش میرعبدالله سیار، ۲۹۵ صفحه، تهران، چشمه، ۱۳۹۳.