بازدید رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ دکتر سید اشرف الدین گوشه گیر در مورخ ۹۰/۲/۱۱ با حضور در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن بازدید از این مجموعه با رئیس انجمن به تبادل نظر پرداخت. در این دیدار ضمن بررسی برنامه‌های گذشته و آتی دو مرکز مقرر شد نسبت به تعریف برنامه های […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

gushegirدکتر سید اشرف الدین گوشه گیر در مورخ ۹۰/۲/۱۱ با حضور در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن بازدید از این مجموعه با رئیس انجمن به تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار ضمن بررسی برنامه‌های گذشته و آتی دو مرکز مقرر شد نسبت به تعریف برنامه های مشترک و از جمله همایش بزرگداشت مفاخر پزشکی اقدام شود.

همچنین در حاشیه این دیدار تفاهم نامه همکاری بین دو مرکز به امضای طرفین رسید.

آخرین ویرایش: ۹۰/۲/۱۱