بازدید اعضای انجمن از ساختمان اسناد ملی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶ دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن به همراه وحیدرضا قربانی؛ معاون اجرایی، کاوه خورابه؛ معاون علمی پژوهشی و دیگر اعضای انجمن سهیلا تیموریان، نرگس صادقی‌زاده، نادره جلالی و مریم ظهرمعتدن از ساختمان آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید نمودند. در این بازدید که روز یکشنبه ۲۴ دی […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶

IMG 8821

دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن به همراه وحیدرضا قربانی؛ معاون اجرایی، کاوه خورابه؛ معاون علمی پژوهشی و دیگر اعضای انجمن سهیلا تیموریان، نرگس صادقی‌زاده، نادره جلالی و مریم ظهرمعتدن از ساختمان آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید نمودند.

در این بازدید که روز یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶ صورت گرفت آقای دکتر شهرام یوسفی‌فر، معاون سازمان اسناد ملی به همراه دکتر محمد حدادی؛ مدیرکل مرمت و حفاظت، محسن آموزگار؛ مشاور معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی، جعفریان؛ مسئول حوزه هماهنگی سازمان، خانم‌ها قاضی؛ رئیس گروه اطلاع رسانی، مقدم؛ رئیس اداره مخازن آرشیوی و تقوی؛ رئیس اداره کتابخانه و رئیس نیا؛ رئیس گروه آسیب شناسی و آزمایشگاه حضور داشتند و توضیحاتی پیرامون فعالیتهای انجام گرفته در سازمان جهت مرمت و حفظ آثار فاخر بیان نمودند.
در این دیدار ضمن بازدید از بخشهای مختلف، طی گفتگو با آقای دکتر یوسفی‌فر مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای مابین انجمن آثارو مفاخر فرهنگی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی منعقد گردد که در آن جهت اشاعه فرهنگ مستندسازی، به گردآوری و حفظ آثار و اسناد مکتوب و غیرمکتوب (سند، عکس، فیلم، نگاتیو و…) مفاخر ایران زمین در این سازمان اقدام گردد.
همچنین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با ایجاد ارتباط بین مفاخر و خانواده‌های آنان با این سازمان، جهت اهدا آثار و اسناد بر جای مانده اقدام نماید.
معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی در رابطه با اسناد انجمن اظهار داشتند: این سازمان آمادگی مرمت و حفظ اسناد و آثار موجود در انجمن را داشته و پس از انجام اقدامات معمول یک نسخه دیجیتال از آن را در اختیار این انجمن قرار خواهد داد.
وی همچنین گفت: سازمان اسناد در روز برگزاری مراسم بزرگداشت در انجمن، می‌تواند مبادرت به برپایی نمایشگاهی از اسناد و آثار موجود هر یک از مفاخر ‌نماید.

IMG 8803

IMG 8816

IMG 8836

IMG 88970

IMG 8899