اوراق بازمانده از محمدابراهیم غفاری (معاون الدوله)

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ چهارمین جلد اسناد تاریخی خاندان غفاری: اوراق بازمانده از محمدابراهیم غفاری (معاون الدوله) به کوشش فرشته صرافان منتشر شد. این مجلد مربوط به اوراق بازمانده از محمدابراهیم خان غفاری ملقب به معاون الدوله (۱۲۷۶-۱۳۳۷) می‌باشد که به همراه جلد سوم این مجموعه که در سال ۸۸ منتشر شد […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

asnad-tarikhi-khandan-ghafariچهارمین جلد اسناد تاریخی خاندان غفاری: اوراق بازمانده از محمدابراهیم غفاری (معاون الدوله) به کوشش فرشته صرافان منتشر شد.

این مجلد مربوط به اوراق بازمانده از محمدابراهیم خان غفاری ملقب به معاون الدوله (۱۲۷۶-۱۳۳۷) می‌باشد که به همراه جلد سوم این مجموعه که در سال ۸۸ منتشر شد مجموعه‌ای از اسناد مربوط به این شخصیت تاریخی است.
این خاندان از زمان فرخ خان امین الدوله به بعد یکی از خاندان‌های بزرگ و معروف کشور و از جمله رجال مهم درباری ایران به شمار رفته‌اند. فرخ خان امین الدوله در آغاز شباب وارد دستگاه فتحعلی شاه شد و به مدارج عالی ارتقا یافت. او صاحب پنج پسر بود که از میان آنها تنها دو پسر در سلسله قاجار دارای مناصب عالی شدند. محمد ابراهیم خان معاون الدوله و دیگری مهدی خان وزیر همایون. محمد ابراهیم در سال ۱۲۷۶ در تهران متولد شد و پس از فوت پدر در سال ۱۲۸۸ به سمت پیشخدمت افتخاری حضور ناصرالدین شاه قاجار نائل گردید. وی در سن ۵۹ سالگی و در سال ۱۳۳۶ درگذشت و مناصبی چون معاونت وزارت اعظم، ریاست تجارت و معاونت وزارت عدلیه، ژنرال قونسول گری و کارپردازی ایران و قفقاز، جنرال آجودانی مظفرالدین شاه، ریاست وزارت تجارت، وزیر مختار ایران در دربارهای دول بالکان، وزیر مالیه در دولت سپهسالار، وزیر مالیه در دولت صمصام السلطنه و … را بر عهده داشت.
فهرست مطالب:
نامه‌های وزارت تجارت
نامه‌های امین السلطان
نامه‌های اتابک
نامه‌های کارگزاری محمًره
نامه‌های عبدالحمید غفاری (معتمدالسلطان)
نامه‌های رجال و دوستان
نامه‌هایی از ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه
مکاتباتی در باره‌ی استعفای معاون الدوله از وزارت خارجه
نامه‌های مشیرالدوله‌ها
تلگراف‌ها
ترجمه نامه‌های خارجی
تصاویر
فهرست‌ها شامل: فهرست اعلام اشخاص، جغرافیایی، لغات و اصطلاحات، اقوام و طوایف و کتاب‌ها و نشریات می‌باشد.
نامه‌های تاریخ‌دار کتاب مربوط است به سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۹ قمری که دوره سلطنت ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی‌شاه و دولت سپهسالار را در بر می‌گیرد. این نامه‌ها براساس شخص نگارنده، موضوع و سال نگارش طبقه بندی شده است.
این کتاب به کوشش فرشته صرافان و در سال ۹۳ از سوی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی در ۴۲+۴۹۴ صفحه منتشر شده است.