انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بزرگداشت استاد منوچهر موتمنی طباطبایی

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در مراسم گرامیداشت «مفاخر حقوق ایران» که به پاس یک عمر تلاش عرصه دانش حقوق، برای استاد ارجمند جناب دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی در روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۸ در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۱

postermanuchehrmotamenانجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در مراسم گرامیداشت «مفاخر حقوق ایران» که به پاس یک عمر تلاش عرصه دانش حقوق، برای استاد ارجمند جناب دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی در روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۸ در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

این مراسم با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، کانون وکلای دادگستری، سازمان سمت، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، انتشارات مجد، بنیاد حقوقی میزان و موسسه همشهری برپا می شود.

آخرین ویرایش: ۹۱/۴/۱۸