انتصاب رئیس اداره امور رفاهی و خدمات پشتیبانی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای حسین بستان‌دوست به عنوان رئیس اداره امور رفاهی و خدمات پشتیبانی انجمن منصوب شد. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵

Mr-Hossein-BostanDostطی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای حسین بستان‌دوست به عنوان رئیس اداره امور رفاهی و خدمات پشتیبانی انجمن منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

1395.08.19-bostandost