انتصاب دکتر حسن بلخاری به سمت ریاست گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی

چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷ با حکم علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر، دکترحسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی، به سمت ریاست گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی این فرهنگستان منصوب شد. این گروه با حضور استادان محمود فرشچیان، غلامحسین امیر‌خانی و محمدعلی رجبی به ریاست دکتر حسن […]

چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷

bolkhari1 25564

با حکم علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر، دکترحسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی، به سمت ریاست گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی این فرهنگستان منصوب شد.

این گروه با حضور استادان محمود فرشچیان، غلامحسین امیر‌خانی و محمدعلی رجبی به ریاست دکتر حسن بلخاری تشکیل شد.
همچنین طی احکام جداگانه‌ای استادان محمود فرشچیان، نقاش و نگارگر؛ غلامحسین امیر خانی، خوشنویس و محمدعلی رجبی نگارگر، از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر نیز به عنوان اعضای دائم گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی منصوب شدند.

BANERR09 copy 25565