انتشار ۱۱۴ عنوان کتاب دینی در ۶ روز

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ روزهای ۲۶ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ با انتشار ۱۱۴ عنوان کتاب در حوزه دین همراه بود. آن‌ چه در این گزارش گردآوری و تنظیم یافته، اطلاعات کتابشناسی آثار منتشرشده این ۶ روز در شش بخش حوزه دین است. خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)ـ بر اساس داده‌های بانک اطلاعات کتاب چاپی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴

ketabshenasi-hoze-dinروزهای ۲۶ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ با انتشار ۱۱۴ عنوان کتاب در حوزه دین همراه بود. آن‌ چه در این گزارش گردآوری و تنظیم یافته، اطلاعات کتابشناسی آثار منتشرشده این ۶ روز در شش بخش حوزه دین است.

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)ـ بر اساس داده‌های بانک اطلاعات کتاب چاپی وبگاه خانه کتاب، در ۶ روز ۲۶ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، در مجموع، ۱۱۴ عنوان کتاب مرتبط با حوزه دین به چاپ رسیدند. از این میان ۶۸ عنوان چاپ اول و ۴۶ عنوان چاپ مجدد بودند که ۹۶ عنوان تألیف و ۱۸ عنوان ترجمه را در برمی‌گرفتند. سهم ناشران تهرانی از این کتاب‌ها ۴۴ و سهم ناشران شهرستانی ۷۰ عنوان بود.

بر پایه همین اطلاعات، از این ۱۱۴ عنوان کتاب‌ دینی منتشرشده، ۶ عنوان کتاب به حوزه کودک و یک عنوان به حوزه کمک‌درسی و آموزشی اختصاص داشتند.

اطلاعات ۱۱۴ عنوان کتاب‌ را در ۶ بخش حوزه دین (کلام و عقاید؛ علوم قرآن و حدیث؛ فقه و حقوق اسلامی؛ آداب و سنن، اخلاق، عرفان و معنویت؛ تاریخ، تمدن و سیره؛ و ادیان، مذاهب و شبه‌ادیان) به ترتیب تناسب موضوعی گردآوری کرده‌ایم.

۱. کلام و عقاید
•    لباب الفوائد فی شرح قواعد العقاید ابوالفضائل علامه خواجه نصیرالدین طوسی
مترجم: عبدالرضا جمالزاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، ۲۸۸ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۵۰۰۰۰ ریال.

•    توحید کمالی
محمدکریم صابونی، مصحح: مجید حمیدزاده، آیت اشراق، ۲۲۴ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۴۰۰۰۰ ریال.

•    بازشناسی جایگاه انسان در نظام هستی
اسدالله افشار، سفیر اردهال، ۲۴۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۵۰ نسخه، ۱۲۰۰۰۰ ریال.

•    معاد، یا، بازگشت به سوی خدا
سیدمحمد شجاعی، شرکت سهامی انتشار، ۳۲۴ صفحه، جلد ۱، وزیری (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۴، ۱۱۰۰ نسخه، ۲۳۰۰۰۰ ریال.

•    معاد، یا، بازگشت بسوی خدا
سیدمحمد شجاعی، شرکت سهامی انتشار، ۳۰۴ صفحه، جلد ۲، وزیری (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۴، ۱۱۰۰ نسخه، ۲۱۰۰۰۰ ریال.

•    جهنم چرا؟
محمدحسن قدردان ‌قراملکی، مؤسسه ‌بوستان‌ کتاب ‌قم، ۲۴۴ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۶ سال ۱۳۹۴، ۸۰۰ نسخه، ۱۳۰۰۰۰ ریال.

•    نکاتی کلیدی در نقد وهابیت: نگاهی به کتاب ۱۲ نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل، شفاعت، تبرک و زیارت
گردآورنده: انسیه ماهینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، ۱۰۲ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۵۴۰۰۰ ریال.

•    کتاب کار پیام‌های آسمان دوم متوسطه‌ی اول (پایه‌ی هشتم)
مسعود اعتصامی، حامد دورانی‌ بجستانی، ویراستار: داود پرن، کانون فرهنگی آموزش، ۴۸ صفحه، رحلی (شومیز)، چاپ ۴ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۴۵۰۰۰ ریال.

•    بینش تمدنی: منظومه اعتقادات اجتماعی
حسین مهدیزاده، ویراستار: عباس بیاتانی، کتاب فردا، ۲۴۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۴، ۱۱۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.

۲. علوم قرآن و حدیث
•    قرآن کریم
مترجم: حسین انصاریان، خطاط: عثمان طه، مذهب: رضا ظرفیان، اسلامی، ۶۱۶ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه.

•    تفصیل آلایات القرآن الکریم
گردآورنده: سیدحمزه حسینی‌فرد، قلم اعظم، ۷۶۲ صفحه، (در ۲ جلد)، جلد ۲، رحلی (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰ نسخه.

•    آموزش مفاهیم قرآن (۹): درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم همراه با فعالیت مکمل در هر درس
مسعود وکیل، سیدمهدی سیف، سیدهادی محدث، کاتبان وحی، ۱۶۲ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه، ۵۰۰۰۰ ریال.

•    ترجمه التمهید فی علوم القرآن
محمدهادی معرفت، مترجمان: مجتبی خطاط و میرزا علیزاده، تمهید، ۵۲۸ صفحه، جلد ۴، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۸۰۰۰۰ ریال.

•    ترجمه التمهید فی علوم القرآن: اعجاز تشریعی، اعجاز علمی
محمدهادی معرفت، مترجمان: مجتبی خطاط و حامد معرفت، تمهید، ۵۱۲ صفحه، جلد ۶، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۸۰۰۰۰ ریال.

•    درسنامه علوم قرآنی: سطح ۱
حسین جوان ‌آراسته، مؤسسه ‌بوستان‌ کتاب ‌قم، ۳۸۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۲۸ سال ۱۳۹۴، ۱۵۲۰۰ نسخه، ۱۹۰۰۰۰ ریال.

•    فرهنگ تصویری قرآن: الف و ب
گردآورنده: ناصر نادری، تصویرگر: شیرین شیخی، پیدایش، ۴۸ صفحه، (در ۶ جلد)، جلد ۱، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ نسخه، ۷۵۰۰۰ ریال.

•    فرهنگ تصویری قرآن: پ تا چ
گردآورنده: ناصر نادری، تصویرگر: شیرین شیخی، پیدایش، ۴۸ صفحه، (در ۶ جلد)، جلد ۲، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ نسخه، ۷۵۰۰۰ ریال.

•    فرهنگ تصویری قرآن: ح تا ر
گردآورنده: ناصر نادری، تصویرگر: شیرین شیخی، پیدایش، ۴۸ صفحه، (در ۶ جلد)، جلد ۳، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ نسخه، ۷۵۰۰۰ ریال.

•    فرهنگ تصویری قرآن: ز تا ط
گردآورنده: ناصر نادری، تصویرگر: شیرین شیخی، پیدایش، ۶۴ صفحه، (در ۶ جلد)، جلد ۴، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ نسخه، ۸۵۰۰۰ ریال.

•    فرهنگ تصویری قرآن: ع تا ل
گردآورنده: ناصر نادری، تصویرگر: شیرین شیخی، پیدایش، ۶۴ صفحه، (در ۶ جلد)، جلد ۵، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ نسخه، ۸۵۰۰۰ ریال.

•    فرهنگ تصویری قرآن: م تا ه
گردآورنده: ناصر نادری، تصویرگر: شیرین شیخی، پیدایش، ۶۴ صفحه، (در ۶ جلد)، جلد ۶، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ نسخه، ۸۵۰۰۰ ریال.

•    بسم الله الرحمن الرحیم مشکل‌گشای مشکلات
محسن شکری‌ پینوندی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    حمد مشکل‌گشای مشکلات
محسن شکری ‌پینوندی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    آیهالکرسی مشکل‌گشای مشکلات
نادر مرادی‌ پینوندی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    انعام مشگل‌گشای مشکلات
محسن شکری‌ پینوندی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    الرحمن: مشکل‌گشای مشکلات
محسن شکری ‌پینوندی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    یاسین: مشکل‌گشای مشکلات
محسن شکری ‌پینوندی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    واقعه: مشکل‌گشای مشکلات
محسن وفایی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    قدر: مشکل‌گشای مشکلات
محسن شکری ‌پینوندی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    اخلاص مشکل‌گشای مشکلات
محسن وفایی، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    زنگ طاها (آموزه‌های سوره طه / ویژه جوانان)
ابوالفضل هدایتی ‌فخرداود، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۲۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۱۵۰ نسخه، ۶۰۰۰۰ ریال.

•    شگفتی‌های علمی و زبان ریاضی قرآن
علیرضا خردمندی، اکسیر قلم، ۱۷۴ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۴، ۱۵۰۰ نسخه، ۹۹۰۰۰ ریال.

•    رابطه نگرش تاریخ‌مندی و جاودانگی قرآن
رضا رمضانی، سفیر سلامت، ۲۴۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۵۰۰۰۰ ریال.

•    مدخل الی علم التفسیر (دروس منهجیه)
گردآورنده: هاشم‌عبدالنبی ابوخمسین، باقیات، ۲۲۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه.

•    تأویل قرآن در رویکردها و اندیشه‌ها
محمدهادی معرفت، مترجم: حسن خرقانی، ویراستار: هادی بزدی ‌ثانی، تمهید، ۳۵۲ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۶۰۰۰۰ ریال.

•    تاویل عرفانی، تفسیر باطنی
حبیب‌الله بابایی، بوستان کتاب قم، ۱۸۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۱۵۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.

•    بررسی دیدگاه‌ها درباره حروف مقطعه و روایات آن
حسین رحمانی‌فرد، مؤسسه بوستان کتاب، ۲۹۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۱۵۰ نسخه، ۱۵۰۰۰۰ ریال.

•    شرح اربعین نووی
محمدعلی خالدی، مقدمه: عبدالله‌ ابراهیم انصاری، نشر احسان، ۴۹۲ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۵۰۰۰۰ ریال.

•    تفسیر سوره مبارکه حمد: تقریرات درس استاد معظم آیت‌الله سیدحسن سعادت‌ مصطفوی
تهیه و تنظیم: مصطفی عربی، به‌اهتمام: رضا محمدزاده، دانشگاه امام صادق (ع)، ۶۴ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۳۰۰۰۰ ریال.

•    تفسیر جوامع الجامع: سوره مبارکه توبه مرحوم شیخ طوسی (ره) همراه با شرح
رضا خیبری، آیین احمد (ص)، ۲۲۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۷۵۰۰۰ ریال.

•    تفسیر جوامع الجامع: سوره مبارکه یوسف و رعد مرحوم شیخ طوسی (ره) همراه با شرح
رضا خیبری، آیین احمد (ص)، ۲۲۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۷۵۰۰۰ ریال.

•    تفسیر کابلی از دیدگاه اهل سنت: از فاتحه الکتاب تا آیه ۱۴۷ سوره نساء با فوائد «موضح الفرقان»
مترجم: محمودحسن دیوبندی، نشر احسان، ۵۹۲ صفحه، جلد ۱، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱۵ سال ۱۳۹۴.

•    تفسیر کابلی از دیدگاه اهل سنت: از آیه ۱۴۸ سوره نساء تا آیه ۹۳ سوره توبه با فوائد «موضح الفرقان»
مترجم: محمودحسن دیوبندی، نشر احسان، ۶۰۴ صفحه، جلد ۲، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱۵ سال ۱۳۹۴.

•    تفسیر کابلی از دیدگاه اهل سنت: از آیه ۹۴ سوره توبه ‌تا آیه ۷۴ سوره کهف با فوائد «موضح الفرقان»
مترجم: محمودحسن دیوبندی، نشر احسان، ۶۷۴ صفحه، جلد ۳، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱۵ سال ۱۳۹۴.

•    تفسیر کابلی از دیدگاه اهل سنت: از آیه ۷۵ سوره کهف تا آیه ۴۴ سوره عنکبوت با فوائد «موضح الفرقان»
مترجم: محمودحسن دیوبندی، نشر احسان، ۶۴۶ صفحه، جلد ۴، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱۵ سال ۱۳۹۴.

•    تفسیر کابلی از دیدگاه اهل سنت: از آیه ۴۵ سوره عنکبوت آیه ۳۷ سوره جاثیه با فوائد «موضح الفرقان»
مترجم: محمودحسن دیوبندی، ویراستار: محمدعلی لسانی ‌فشارکی، نشر احسان، ۶۶۲ صفحه، جلد ۵، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱۵ سال ۱۳۹۴.

•    تفسیر کابلی از دیدگاه اهل سنت: از آیه ۳۸ سوره جاثیه تا آخر سوره ناس با فوائد «موضح الفرقان»
محمودحسن دیوبندی، مترجم: احمد دیوبندی، ویراستار: محمدعلی لسانی‌ فشارکی، نشر احسان، ۷۵۴ صفحه، جلد ۶، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱۵ سال ۱۳۹۴.

•    مدیریت از منظر قرآن و مکاتب مدیریتی
حسن صادقی، یاد عارف، ۱۰۸ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۸۰۰۰۰ ریال.

•    درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر
مجید معارف، سعید شفیعی، ویراستار: محمد هاتفی، سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)، ۲۲۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۶۰۰۰۰ ریال.

•    مجمع الاخبار و الآثار
محمد محمدی ‌میانجی، رسالت یعقوبی، ۴۹۶ صفحه، جلد ۴، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۲۲۰۰۰۰ ریال.

•    حقیقت تفکر در نهج‌البلاغه (مبانی، موارد و ثمرات اندیشه‌ورزی از نگاه نهج‌البلاغه)
سیدجواد سلیمانی ‌گیلانی، اسماعیلیان، ۳۰۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۴۵۰۰۰ ریال.

۳. فقه و حقوق اسلامی
•    نماز جماعت و برکات آن
محمداسماعیل نوری، مؤسسه ‌بوستان‌ کتاب ‌قم، ۱۶۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۴ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۸۵۰۰۰ ریال.

•    آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران و پسران
رضا فرهادیان، بوستان کتاب قم، ۱۴۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۹ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۷۵۰۰۰ ریال.

•    احکام بانوان: مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی قدس سره و حضرات آیات عظام خوئی، گلپایگانی، اراکی قدس سرهم و سیستانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی مد ظلهما
تدوین: محمد وحیدی، مؤسسه ‌بوستان‌ کتاب ‌قم، ۲۲۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۵۵ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۱۲۰۰۰۰ ریال.

•    فقه جامع بانوان از دیدگاه مذاهب اهل سنت
کامل‌محمد‌ محمد عویضه، مترجم: عبدالله عبداللهی، احسان، ۶۴۸ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۱۷۰۰۰۰ ریال.

•    احکام ویژه بانوان
محمدحسین فلاح‌زاده، معروف، ۲۳۲ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۸ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه، ۸۰۰۰۰ ریال.

•    مبانی فقهی و حقوقی مهریه
مریم فاضلی، زاگرو، ۲۰۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه.

•    جلوه‌ای از اقتصاد ما: تلخیص اقتصادنا آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر
به‌اهتمام: عبدالمحمد کاشیان، مقدمه: محمدهادی زاهدی‌وفا، دانشگاه امام صادق (ع)، ۲۳۲ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۹۵۰۰۰ ریال.

•    بغیه الراغب فی مبانی المکاسب
مدرسه الامام باقر العلوم (ع)، ۵۷۶ صفحه، (در ۲ جلد)، جلد ۲، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۲۳۰۰۰ ریال.

•    وکالت از دیدگاه فقهی و حقوقی
محمدعلی ابراهیم‌زاده ‌ملایی، علی رهنمازاده، وارش‌وا، ۱۲۶ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۸۰۰۰۰ ریال.

•    بررسی فقهی و حقوقی آلودگی محیط زیست و هوا
محمدعلی ابراهیم‌زاده‌ ملایی، جعفر زارع، وارش‌وا، ۱۰۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۷۰۰۰۰ ریال.

•    دانستنی‌ها و احکام وصیت و سفر آخرت: بانضمام وصیت‌نامه
قاسم لیایی ‌تهرانی، اسلامی، ۶۴ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۷ سال ۱۳۹۴، ۱۵۰۰ نسخه، ۲۵۰۰۰ ریال.

۴. آداب و سنن، اخلاق، عرفان و معنویت
•    حلیهالمتقین در آداب و سنن و اخلاق اسلامی
محمدباقر بن ‌محمدتقی مجلسی، عصر ظهور، ۵۴۴ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۹۵۰۰۰ ریال.

•    حلیهالمتقین: در آداب و سنن و اخلاق اسلامی
محمدباقر بن ‌محمدتقی مجلسی، مؤسسه انتشارات عصر ظهور، ۵۴۴ صفحه، جیبی (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۳۵۰۰۰ ریال.

•    خانواده و جمعیت
ابراهیم نزهت، ماریه سیدقریشی، سفیر اردهال، ۳۷۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۵۰ نسخه، ۱۸۰۰۰۰ ریال.

•    زندگی در مسیر بندگی
بیت‌الله افشاری، برکت کوثر، ۳۲۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۲۵۰۰۰ ریال.

•    ادب، آداب دارد (آداب انجام دادن کارهایی که با آنها سر و کار داریم)
بیژن شهرامی، بوستان کتاب قم، ۱۵۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۶ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۸۰۰۰۰ ریال.

•    روش همسرگزینی
مهدی رفیعی‌ موحد، بوستان کتاب قم، ۱۴۲ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۶ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۷۰۰۰۰ ریال.

•    جوان و همسرگزینی
ابراهیم امینی، بوستان کتاب قم، ۲۶۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱۰ سال ۱۳۹۴، ۱۵۰۰ نسخه، ۱۳۰۰۰۰ ریال.

•    اخلاق در نهج‌البلاغه
حسین معصومی‌فر، زاگرو، ۱۸۴ صفحه، جلد ۲، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.

•    حقیقت گناه
مهدی افتخار، صدیقه نکوئی، آیت اشراق، ۳۸۴ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۵۰۰ نسخه، ۲۵۰۰۰۰ ریال.

•    تاثیر جهان‌بینی توحیدی در دانش مدیریت
گردآورنده: نیکو دیالمه، ویراستاران: سهیلا محسنی‌نژاد و کیانوش هاشمیان، دانشگاه امام صادق (ع)، ۲۷۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰ نسخه، ۱۲۵۰۰۰ ریال.

•    رشحات العرفان: تعلیقه علی مصباح الانس بین المعقول و المشهود
محمد شاه‌آبادی، رشحات المعارف، ۲۰۸ صفحه، جلد ۵، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۲۰۰۰۰ ریال.

•    الهی‌نامه
حسن حسن‌زاده ‌آملی، مؤسسه بوستان کتاب، ۸۴ صفحه، پالتویی (شومیز)، چاپ ۴۳ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰۰ نسخه، ۴۰۰۰۰ ریال.

•    منازل السیر: شرح و تعلیقه منازل السایرین
محمد روزبهانی، آیت اشراق، ۴۰۸ صفحه، (در ۲ جلد)، جلد ۱، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه.

•    منازل السیر: شرح و تعلیقه منازل السایرین و شرح آن
محمد روزبهانی، آیت اشراق، ۴۴۸ صفحه، (در ۲ جلد)، جلد ۲، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه.

•    نور العلوم: کتابی یکتا از عارف بی‌همتا شیخ ابوالحسن خرقانی همراه با شرح احوال و آثار و افکار او
علی ‌بن‌ احمد ابوالحسن‌ خرقانی، به‌اهتمام: عبدالرفیع حقیقت، بهجت، ۴۰۸ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱۲ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۲۵۰۰۰۰ ریال.

•    عرفان و فیزیک جدید
مایکل تالبوت، مترجم: مجتبی عبدالله‌نژاد، هرمس، ۲۴۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۷ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۵۰۰۰۰ ریال.

•    صحیفه فاطمیه: ادعیه حضرت صدیقه طاهره (ع)
به‌اهتمام: شهربانو کندی و احمدرضا اخوت، قرآن و اهل بیت نبوت (ع)، ۲۵۶ صفحه، پالتویی (شومیز)، چاپ ۴ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه، ۹۰۰۰۰ ریال.

•    کلیات مفاتیح‌الجنان
عباس قمی، مترجم: رضا مرندی، کاتبان وحی، ۱۲۵۲ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه.

•    منتخب مفاتیح الجنان: ‌درشت خط
عباس قمی، به‌اهتمام: سیدهادی صحفی، شهاب، ۵۱۲ صفحه، ۱/۲ جیبی (سلفون)، چاپ ۱۷ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰۰ نسخه، ۳۰۰۰۰ ریال.

•    منتخب مفاتیح الجنان: ‌درشت خط
عباس قمی، به‌اهتمام: سیدهادی صحفی، شهاب، ۵۱۲ صفحه، ۱/۲ جیبی (سلفون)، چاپ ۱۶ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰۰ نسخه، ۲۵۰۰۰ ریال.

•    ارتباط با خدا
عباس قمی، مصحح: رضا مرندی، حافظ نوین، ۴۴۸ صفحه، جیبی (گالینگور)، چاپ ۱۸ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه، ۶۰۰۰۰ ریال.

•    انوار الموحدین: برنامه کامل در ارتباط با خدا
سیدهادی صحفی، شهاب، ۱۹۲ صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ ۳۸ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰۰ نسخه، ۲۶۰۰۰ ریال.

•    انوار الموحدین: برنامه کامل در ارتباط با خدا
سیدهادی صحفی، شهاب، ۱۹۲ صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ ۳۷ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰۰ نسخه، ۲۵۰۰۰ ریال.

•    کلید گشایش: فضیلت، آداب و آثار دعا
عباسعلی اختری، بوستان کتاب قم، ۲۳۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۱۵۰ نسخه، ۱۲۰۰۰۰ ریال.

•    صلوات: مشکل‌گشای مشکلات
مجید ملاپور اطاقوری، اسماءالزهرا، ۸۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    گنج‌العرش شامل: دعاهای عظیم‌الشان مستند با فضیلت زیارت ناحیه آقا امام زمان (عج) توسل خواجه نصیر طوسی
گردآورنده: رضا مرندی، حافظ نوین، ۳۲۲ صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه، ۶۰۰۰۰ ریال.

•    دعای جوشن کبیر با علامت وقف بانضمام ادعیه روزهای ماه مبارک رمضان
گردآورنده: مهدی احمدآبادی، آرزوی دیدار، ۱۲۸ صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.

•    دعای جوشن کبیر همراه با اعمال شبهای قدر و اعمال و نماز روز عید فطر
گردآورنده: حمید مطیع، پورصائب، بوکتاب، ۹۶ صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ ۴ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه، ۲۰۰۰۰ ریال.

•    زیارت عاشورا با علامت وقف بانضمام دعای توسل
عباس قمی، مترجم: مهدی الهی ‌قمشه‌ای، آرزوی دیدار، ۴۰ صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه، ۱۷۰۰۰ ریال.

•    خیره به تو؛ خیره به راه خدا: به «انتظار»، دیده به دریا گشودن
حسین درگاهی، شمس الضحی، ۵۲ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه.

•    وقتی تو آمدی… تا تو بیایی
حسین درگاهی، شمس الضحی، ۷۲ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰۰ نسخه.

۵. تاریخ، تمدن و سیره
•    تاریخ نبی اکرم محمد بن عبدالله (ص)
احمد مسائلی، دانشگاه آزاد اسلامی (خمینی‌شهر)، ۲۸۸ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۴۸۰۰۰ ریال.

•    فاطمه (ع) مادر تمام خوبی‌ها
سیدعلی‌اصغر موسوی، سیده‌طاهره موسوی، ویراستار: علی‌اصغر اسماعیلی، هاوژین، ۱۹۲ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۸۰۰۰۰ ریال.

•    دفتر خاطرات فضه کنیز حضرت زهرا (س)
محمدرضا انصاری، دلیل ما، ۸۴ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۶ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۳۳۰۰۰ ریال.

•    ترجمه خصائص الائمه (ع) «ویژگی‌های امیرالمؤمنین (ع)»
محمد بن ‌حسین شریف‌الرضی، مترجمان: محمدعلی چلونگر و علی بنائیان ‌اصفهانی، دلیل ما، ۲۲۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.

•    ترجمه خصائص الائمه (ع) «ویژگی‌های امیرالمؤمنین (ع)»
محمد بن ‌حسین شریف‌الرضی، مترجمان: محمدعلی چلونگر و علی بنائیان ‌اصفهانی، دلیل ما، ۲۲۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۴۶۰۰۰ ریال.

•    آیین حکمرانی: پیمان‌نامه مولا (نامه مولای متقیان به مالک اشتر)
مترجم: غلامرضا یاسی‌پور، به‌اهتمام: مجید اکبری ‌کلی، آبان مهر، ۶۰ صفحه، رقعی (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۲۰۰۰۰ ریال.

•    کمیل بن زیاد نخعی: انیس آفتاب
ناصر صبا، شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، ۸۸ صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۳۸۰۰۰ ریال.

•    امام حسین (ع): مظهر حق و حقیقت (پاسخ به شبهات قبل از قیام)
کاظم سلامتی، آیت اشراق، ۶۷۲ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰۰ ریال.

•    ظهیر‌الولایه: العباس‌ ابن‌ امیرالمؤمنین‌ علی‌ بن‌ ابیطالب: دراسه تاریخیه تحلیلیه
سیدعلی‌محمد موسوی، اسماعیلیان، ۲۵۶ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه.

•    رساله الامام الصادق (ع) لجماعه الشیعه
محمد بن ‌یعقوب کلینی، باقیات، ۴۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه.

•    گزارش لحظه به لحظه از ولادت امام زمان (عج)
محمدرضا انصاری، دلیل ما، ۴۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۲۶ سال ۱۳۹۴، ۳۰۰۰ نسخه، ۱۶۰۰۰ ریال.

•    خورشید مکه: صاحب‌الزمان «عج»
احمدرضا مسائلی، دانشگاه آزاد اسلامی (خمینی‌شهر)، ۱۴۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۴۵۰۰۰ ریال.

•    خاطرات نورانی: زندگی‌نامه و خاطرات عالم ربانی حضرت آیت‌الله سیدمحمود نوری‌زاده (دامت برکاته)
مرتضی کرامتی‌ مشکینی، مقدمه: سیدحسن حسنی‌ مازندرانی، سلسله، ۴۷۲ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰۰ ریال.

•    عتبات
منیره حاجی‌آقایی‌ کامرانی، سعیده شریفی ‌فدیجی، محمدرضا شریفی فدیجی، راز نهان، ۲۳۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۲۰۰۰۰ ریال.

•    شفایافتگان: کراماتی از امامزاده حیدر (ع) و برادران بزرگوارش
غلامرضا خادمی، ویراستار: ربابه سرابی، عصر ظهور، ۱۲۸ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ نسخه، ۵۰۰۰۰ ریال.

•    امام‌‌زاده علی صالح (ع) نگین معنوی ایلام: «زندگی و کرامات»
سیدمحمد رحمتی، ویراستار: ظاهر سارایی، زاگرو، ۱۶۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴.

•    بنیان‌گذار حکومت علویان طبرستان (تحلیلی بر مولفه‌های سیاسی، اجتماعی عصر داعی کبیر)
احمد جنت‌امانی، اسماعیلیان، ۱۷۶ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.

•    سخنرانی‌ها، مقالات و نامه‌های علامه اقبال لاهوری
محمد اقبال‌ لاهوری، مترجم: محمدمسعود نوروزی، دانشگاه امام صادق (ع)، ۴۵۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه، ۲۰۵۰۰۰ ریال.

•    آتشفشان خاموش آمل
محمدرضا مداحی‌ آملی، وارش‌وا، ۱۰۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴.

•    اربعین = ARBAEEN
احمد مسجدجامعی، آوردگاه هنر و اندیشه، ۱۶۸ صفحه، خشتی (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه.

۶. ادیان، مذاهب و شبه ادیان
•    گاو در اساطیر و حماسه‌های ایرانی
سمیه ایرجی، ترفند، ۱۵۲ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۴، ۵۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.