انتشار کتاب محمدحسین کشمیری

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ کتاب محمدحسین کشمیری زرین قلم تألیف دکتر حمیدرضا قلیچ خانی به شکل چهاررنگ منتشر شد. محمدحسین کشمیری از بزرگترین نستعلیق‌نویسان شبه قاره‌ی هند است که با نفوذ و رواج زبان فارسی در آن دیار، بیشتر آثار خود را به زبان فارسی نوشته و ماندگار کرد. وی از معدود […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

کتاب محمدحسین کشمیری زرین قلم تألیف دکتر حمیدرضا قلیچ خانی به شکل چهاررنگ منتشر شد.

محمدحسین کشمیری از بزرگترین نستعلیق‌نویسان شبه قاره‌ی هند است که با نفوذ و رواج زبان فارسی در آن دیار، بیشتر آثار خود را به زبان فارسی نوشته و ماندگار کرد. وی از معدود خوشنویسان هندی است که از نظر عیار با استادان بزرگ خوشنویسی ایران همچون: محمدحسین تبریزی، شاه محمود نیشابوری و باباشاه اصفهانی قابل مقایسه است و لهجۀ هندی در آثار او به حداقل ممکن رسیده است.

وی از بهترین پیروان میرعلی کاتب هروی است و آثار ارزشمندش در مقدمه‌ی مرقع گلشن (جهانگیری) گواه این مدعاست. او در دورۀ خود به اوج شهرت رسید و ملقّب به: زرّین قلم، اکبرشاهی، جهانگیری و جهانگیرشاهی گردید با این حال، مهاجرت عبدالرشید دیلمی و گسترش سبک میرعماد در شبه قارۀ هند، سبب شد تا سبک پخته و جذّاب محمدحسین تحت تأثیر قرار گرفته و کمتر بدان توجه شود.