انتشار چهل و دومین شماره فصلنامه « نامه انجمن مفاخر»

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷ چهل و دومین شماره فصلنامه « نامه انجمن مفاخر» ویژه پاسداشت «حکیم عطار نیشابوری» همراه با آثار و گفتارهایی از استادان و پژوهشگران برجسته کشور منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی عناوین مقالات این شماره از این فصلنامه عبارتند از: منطق‌الطیر؛ روایتی گفت وگو محور […]

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷

name anjoman 42

چهل و دومین شماره فصلنامه « نامه انجمن مفاخر» ویژه پاسداشت «حکیم عطار نیشابوری» همراه با آثار و گفتارهایی از استادان و پژوهشگران برجسته کشور منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی عناوین مقالات این شماره از این فصلنامه عبارتند از: منطق‌الطیر؛ روایتی گفت وگو محور (بررسی سازه گفت و گو در مثنوی منطق‌الطیر عطار)؛ فروزان امیری، عطار و ایران شناسان (دیدگاه و پژوهش‌های ایران شناسان قرن نوزدهم و بیستم درباره عطار نیشابوری)؛ محمود جعفری دهقی؛ منیر عزیزی، تأثیر شیخ فریدالدین عطار در ادبیات ترکی؛ دکتر ملک دیکمن، جلوه‌های شعر تغزلی در مثنوی‌های تعلیمی عطار؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ فرزانه خلیل‌پور، عطارپژوهی در بنگلادش؛ محمد ابوالکلام سرکار، نمادینه‌های کهن الگویی در مصیبت نامه عطار؛ جیهاد شکری رشید، صور منطقه‌البروج در نگاه عطار نیشابوری؛ محمود مدبری، تأثیر بافت موقعیتی در شکل‌گیری منظومه منطق‌الطیر؛ فاطمه مجیدی؛ معصومه نورابنجار، وارسی سازه‌های تصویر در منطق الطیر؛ سیاوش حق جو؛ مصطفی میردار رضایی؛ بررسی مقایسه‌ای آرای شعرشناسی عطار با جامی .. افسانه واحدیار حبیب‌زاده. همچنین در این فصلنامه چکیده مقالات به زبان انگلیسی هم آمده است.
گفتنی است فصلنامه «نامه انجمن مفاخر» به صاحب امتیازی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مدیر مسئولی «حسن بلخاری » منتشر می‌شود و سردبیری آن را «کاوه خورابه» به عهده دارد.