انتشار مجموعه مقالات نهمین همایش ملی خلیج فارس به سه زبان

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش ملی خلیج فارس که توسط مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی ترجمه و منتشر می‌شود. بابک ارسیا دبیر نهمین همایش ملی خلیج فارس گفت: همایش ملی خلیج فارس طی هشت دوره به صورت سالیانه و […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

hamayeshmelikhalijfars9کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش ملی خلیج فارس که توسط مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی ترجمه و منتشر می‌شود.

بابک ارسیا دبیر نهمین همایش ملی خلیج فارس گفت: همایش ملی خلیج فارس طی هشت دوره به صورت سالیانه و مستمر توسط مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران برگزار شده و نهمین دوره آن در تاریخ ۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ برگزار می‌شود که طی این همایش از کتاب مجموعه مقالات منتخب نهمین همایش ملی خلیج فارس رونمایی خواهد شد.

وی افزود: در این کتاب تلاش می‌شود تا به برخی چالش‌های کاذب در خصوص نام تاریخی و بی‌شائبه خلیج فارس پاسخی مستند و علمی داده شود و نیز به مزیت‌های راهبردی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری خلیج فارس پرداخته شود.

سرپرست مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران گفت: با صحبت‌هایی که از سوی محمدحسین یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس همایش با مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه صورت گرفته است، مقرر شد کتاب مجموعه مقالات همایش ملی خلیج فارس توسط مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی تهیه و ترجمه و توسط وزارت امور خارجه منتشر شده و در اختیار سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور قرار گیرد.

کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش ملی خلیج فارس به تبع سال‌های پیش در محورها و موضوعات تخصصی ابعاد سیاسی ـ اجتماعی خلیج فارس، اقتصاد و انرژی خلیج فارس، جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس، تاریخ و باستان شناسی خلیج فارس، فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس، گردشگری خلیج فارس تدوین و تنظیم خواهد شد.

نهمین همایش ملی خلیج فارس از تاریخ۱۲-۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با حضور نخبگان، پژوهشگران حوزه خلیج فارس و مقامات و مسئولین کشوری برگزار خواهد شد.