انتشار لوح فشرده شیخ آقابزرگ تهرانی و آثارش

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۳ لوح فشرده شیخ آقابزرگ تهرانی و آثارش زیرنظر دکتر محمدکاظم رحمتی منتشر شده است. در سنت تراجم نگاری و کتابشناسی معاصر، نام مرحوم شیخ آقابزرگ طهرانی به دلیل تألیف دو اثر ارزشمند الذریعه الی تصانیف الشیعه و موسوعۀ طبقات اعلام الشیعه، نامی است ماندگار. مرحوم آقا بزرگ در […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۳

loh-feshordeh-aghabozorg-tehraniلوح فشرده شیخ آقابزرگ تهرانی و آثارش زیرنظر دکتر محمدکاظم رحمتی منتشر شده است.

در سنت تراجم نگاری و کتابشناسی معاصر، نام مرحوم شیخ آقابزرگ طهرانی به دلیل تألیف دو اثر ارزشمند الذریعه الی تصانیف الشیعه و موسوعۀ طبقات اعلام الشیعه، نامی است ماندگار. مرحوم آقا بزرگ در جریان تدوین کتاب الذریعه و گردآوری اطلاعات برای نگارش آن، متوجه اطلاعات فراوان رجالی آمده در ظهر یا انجامه های نسخه ها شده و در کنار نگارش الذریعه به فکر تدوین اطلاعات اخیر افتاد، مطلبی که مرحوم منزوی در مقدمه کتاب خود در آغاز نوابغ الرواه به آن اشاره کرده است و درباره شیوه و علت نگارش طبقات اعلام الشیعه و شیوه آقا بزرگ سخن گفته است.
مرحوم آقا بزرگ هنگام مراجعه به کتابخانه های مختلف فهرستی برای استفاده خود از آن کتابخانه ها تهیه می نمود و اطلاعاتی را که خود مشاهده می کرد را ثبت کرده است. متأسفانه در خصوص این فهارس اطلاعات روشنی در دست نیست و تنها می دانیم که اینگونه مطالب مواد اولیه نگارش الذریعه و طبقات بوده اند. ظاهراً این فهرست ها باقی نمانده باشد یا دست کم در حال حاضر از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
در این لوح در یادداشتی که توسط دکتر رحمتی نگاشته شده است علت تصحیح مجدد و یا انتشار چاپی دیگر از موسوعۀ طبقات اعلام الشیعه، با تاکیه بر احیاء الداثر من القرن العاشر تحت عنوان «ملاحظاتی در باب احیاء الداثر و لزوم تصحیح آن» مورد بحث قرار گرفته است.
متاسفانه هر دو متن اخیر به صورت شایسته منتشر نشده و نیازمند تصحیح و انتشار مجدد می باشند. نسخه های اصل هر دو کتاب توسط مرحوم علینقی منزوی به کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی اهدا شده است. رحمتی در یادداشت خود آورده است: … با مقایسه و تطبیق برخی شرح حال هایی آمده در این مجلد، دریافتم که مرحوم منزوی دست کم در این مجلد و دو مجلد بعدی یعنی رجال قرن یازدهم و دوازدهم، دخل و تصرف های فراوانی کرده  و شایسته است تا این موارد در نوشتار مشخص شود و تمام مجلدات طبقات، خاصه سه قرن اخیر شایسته و ضروری است تا بار دیگر با مراجعه با اصل آن مورد تحقیق قرار گیرد.
رحمتی دلایل لزوم مراجعه به اصل کار شیخ آقا بزرگ را برشمرده است:
۱- دخل و تصرف ها در شرح حال ها
۲- انتقال مطالبی از اصل به پاورقی و عدم تمیز میان پاورقی های اخیر با تعلیقات مصحح
۳- یکی نمودن شرح حال های متعدد بدون اشاره به اصل
۴- تکمیل و تصحیح برخی مطالب
محتویات لوح فشرده تصویر هفت جلد الذریعه همراه با مستدرک و اضافات و مسوده آن (نسخه مجلس)، تصویر سفرنامه آقابزرگ به خط خودشان (نسخه مجلس)، تصاویری از شیخ، تصاویر طبقات اعلام شیعه و … می باشد.
لوح فشرده فوق دومین لوح از سلسله تراثیات دیجیتالی زیرنظر دکتر محمدکاظم رحمتی از سوی بنیاد شکوهی منتشر شده است.