انتشار جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر»

: دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» حاوی گزیده‌ای از مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت عطار نیشابوری، از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ عطار و ابن عربی (تأملی در شرح جامی بر قصیده‌ای از عطار)، ویژگی‌های حکمت ذوقی […]

:

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

ax hekmatname mafakher sal3 sh1 bahar1397

جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» حاوی گزیده‌ای از مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت عطار نیشابوری، از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ عطار و ابن عربی (تأملی در شرح جامی بر قصیده‌ای از عطار)، ویژگی‌های حکمت ذوقی عطار، تحلیل سفر مرغان در منطق الطیر عطار بر اساس کهن الگوی «سفر قهرمان» جوزف کمبل، مقایسه سیر العباد سنایی با منطق الطیر عطار، مخاطب شناسی حکایت‌های الهی نامه (بررسی دیدگاه مصالحت آمیز عطار نسبت به جامعه عصر خود)، بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی در اشعار عطار و سلطان باهو، بررسی مضامین و ابعاد عرفانی در حدیقه الحقیقه و منطق الطیر، مرید یا منتقد؟ (احوال و اقوال مشایخ تصوف از نگاه عطار و گیسودراز)، واکاوی اندیشه‌های زاهدانه در قصاید عطار و اشعار ابو العتاهیه، روش شناسی تعبیر آراء و تجارب عرفانی عطار در تذکرهالاولیاء و چکیده مقالات انگلیسی از جمله عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه‌اند.
فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه شده و علاقه‌مندان برای تهیه این فصلنامه تخصصی می‌توانند با شماره تلفن  ۶۶۴۰۹۱۰۱ و ۵۵۳۷۴۵۳۱ داخلی ۱۰۴ تماس حاصل نمایند.