انتشار اولین شماره از دوره جدید مطبوعات بهارستان

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ اولین شماره از دوره جدید مطبوعات بهارستان، فصلنامه مطالعات نشریه‌های ادواری کتابخانه مجلس منتشر شد. شماره پیاپی ۵ مطبوعات بهارستان به تازگی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. فهرست مقالات این شماره به این قرار است: مطبوعات کمیاب (۳)/ مهران آشوری […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۳

matboaat-baharestanاولین شماره از دوره جدید مطبوعات بهارستان، فصلنامه مطالعات نشریه‌های ادواری کتابخانه مجلس منتشر شد.

شماره پیاپی ۵ مطبوعات بهارستان به تازگی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
فهرست مقالات این شماره به این قرار است:
مطبوعات کمیاب (۳)/ مهران آشوری
نگرش توفیق به قحطی های جنگ جهانی دوم در ایران/ حبیب بابایی
نشریۀ عالم نسوان با نگاهی به چند سند تاریخی/ الهه باقری، شهناز خواجه
مجلۀ اطاق تجارت، ارگان اقتصادی/ نادر پروانه
بازتاب حیات فرهنگی زنان از عصر مشروطه تا پایان دورۀ قاجار/ دکتر محمد حسن نیا، ریحانه ناظم
تغییرات اجتماعی برخواسته از وب در گفت و گو با دکتر یونس شکرخواه/ سید مسعود حسینی
مروری بر مجله بررسی/ مسعود دادبخش
هفته نامۀ پند، ارگان رسمی حزب کار/ افسانه داودی
سیری در روزنامه ها و نشریه های شهرداری اصفهان/ عبدالمهدی رجایی
کاریکاتورهای روزنامۀ ملانصرالدین/ زهرا رسولی، سارا بافتی زادۀ بزنجانی
زبان زنان در اولین نشریه های زنان در ایران/ حوریه سعیدی
هنر ایرانی در مجلۀ نقش و نگار/ سید علیرضا طیرانی
رویدادهای مطبوعاتی فصل/ فرشاد قربان پور
دکتر منصوره اتحادیه، محسن احتشامی، مهران آشوری، مهدی جعفری خانقاه، سیمین فصیحی، سید فرید قاسمی، مسعود کوهستانی نژاد و سهراب یزدانی مشاوران علمی این فصلنامه هستند.
فصلنامۀ مطبوعات بهارستان (فصلنامۀ مطالعات نشریه های ادواری – دورۀ جدید، سال اول، شمارۀ ۱، تابستان ۱۳۹۳ (پیاپی ۵)) به صاحب امتیازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مدیرمسئولی دکتر محمد رجبی، سردبیری جمشید کیانفر و معاون سردبیری کوروش نوروزمرادی منتشر شده است.