اعلام فراخوان مقاله بساتین

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۳ فراخوان مقاله بساتین، دوفصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن منتشر شد. «بساتین»، نشریه‌ای علمی ـ تخصّصی در موضوع نسخه‌های خطی اسلامی است، این نشریه در زمینه مطالعاتِ کتاب ‌شناختی، مباحث نسخه ‌شناسی، تاریخ علم مسلمانان (با اولویت ایرانیان و شیعیان)، کتابخانه‌های تراثی، […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۳

farakhan-bastatin

فراخوان مقاله بساتین، دوفصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن منتشر شد.

«بساتین»، نشریه‌ای علمی ـ تخصّصی در موضوع نسخه‌های خطی اسلامی است، این نشریه در زمینه مطالعاتِ کتاب ‌شناختی، مباحث نسخه ‌شناسی، تاریخ علم مسلمانان (با اولویت ایرانیان و شیعیان)، کتابخانه‌های تراثی، مجموعه‌داری کتب خطی و اسناد کهن، ترجیحاً با محوریّت ، به صورت دو فصلنامه، به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، منتشر می‌گردد و قلمرو فعالیتِ آن نیز شامل تمامی حوزه‌های متنوّع کتاب‌ شناختی آثار تراثی، نسخه شناسی (دانش کودیکولوژی)، تصحیح متون کهن، فهرست نویسی نسخ خطی و اسناد کهن، در قالب و ساختار است.
باید توجه داشت که به جز مقالات مربوط به تصحیح متون، «ترجیحاً» سایر مقالات بایستی ضمن استنادی بودن، دارای این عناصر کلیدی نیز باشند: باشند.
دوفصلنامه بساتین در این راه از طرح‌های پژوهشی و مقالات اندیشمندان، صاحب‌نظران و پژوهشگران استقبال کرده و آمادگی خود را برای انتشار مقالاتی با محورها و موضوعاتی از این دست اعلام می‌دارد:
۱. نسخه شناسی
۲. تصحیح متون
۳. تاریخ علم مسلمانان
۴. شرح احوال و آثار (تراجم)
۵. کتابخانه های تراثی
۶. مجموعه داری کتب خطی
۷. کتاب شناسی های موضوعی
۸. بررسی اسناد کهن
۹. بررسی برافزوده های نسخ خطی
۱۰. دانش کودیکولوژی
۱۱. منبع شناسی آثار تراثی
۱۲. نقد و بررسی آثار تصحیح شده
۱۳. بررسی تحلیلی متون کهن
۱۴. مطالعات تطبیقی نسخ خطی
۱۵. فهرست و فهرست نگاری
۱۶. کتابداری نسخه های خطی
۱۷. کتابخانه های دیجیتال خطی
۱۸. بانک اطلاعاتی نسخ خطی
۱۹. نرم افزارهای نسخ خطی
۲۰. وبسایت های نسخ خطی
علاقمندان می‌توانند با توجه به راهبرد و شیوه‌نامه نشریه آثار خویش را تنظیم و جهت ارزیابی به آدرس نشریه ارسال نمایند. مقالات فرستاده شده پس از طی فرایند ارزیابی و داوری، پس از اطلاع نتیجه ارزیابی به نویسنده، به تناوب منتشر خواهند شد. ترجیحاً مقالاتی در اولویت انتشار در این نشریه قرار دارند که مسأله محور، علمی، دارای نوآوری، روزآمد، کاربردی و با نگاه عمیق به متون کهن و استوار بر چارچوب نظری بوده باشند.
لطفاً مقالات خود را برای شماره دوم نشریه، تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ به آدرس    basatin@manuscripts.ir ایمیل نمایید.
شیوه نامه نگارش مقالات را از اینجا دانلود کنید.