اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

به منظور تحقق اهداف و وظایف مشروحه ذیل، انجمنی تحت عنوان «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تأسیس می‌شود:
ماده ۱- هدف
معرّفی و بزرگداشت عالمان و متفکّران عرصه فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلا و ارتقای آن.
ماده ۲- رئوس وظایف
الف- تهیه و انتشار زندگی‌نامه عالمان و متفکّرانی که در اعتلای فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران منشاء اثر بوده‌‏اند و احیای آثار آنان.
ب – برگزاری مجامع تحقیقی و برپائی مراسم بزرگداشت و کمک به ساختن بناهای یادبود و امثال آن و مشارکت مؤثّر در سمینارها، مجامع و نمایشگاه‏‌های فرهنگی مهم ایران و جهان.
ج- تجلیل، تشویق و حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همکاری در امر انتخاب کتاب‏‌های برگزیده سال.
د- مبادله اطّلاعات و همکاری با مؤسّسات فرهنگی و کتابخانه‏‌های داخل و خارج کشور در زمینه تهیّه و تکمیل فهرست مجموعه‌های نفیس فرهنگی و هنری و کتاب‏ها و نسخ خطّی و تلاش در نشر این کتاب‏ها و نسخ و تشویق و ترغیب به تحقیق در آثار ارزنده فرهنگ اسلام و ایران.
ﻫ – معرّفی تاریخ فرهنگ اسلام در ایران به ویژه سهم ایرانیان در خدمت به اسلام و تمدّن اسلامی و میراث اسلام در ایران.
ماده ۳- اعضای هیأت امنا
۱. ریاست جمهوری (ریاست عالیه)
۲. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳. وزیر فرهنگ و آموزش عالی
۴. سه نفر از استادان و شخصیّت‏‌های دانشگاهی به معرّفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی
۵. سه نفر از علما و شخصیّت‏‌های فرهنگی و هنری کشور به معرّفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۴- در مورد ترکیب هیأت مدیره، منابع مالی و سایر امور انجمن، هیأت امنا در چهارچوب این مصوّبه به نحو مقتضی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۵ – این مصوّبه در۵ ماده طّی جلسات بیست و هشتم تا سی و دوم از تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۷ تا تاریخ ۶۵/۱۲/۰۹ در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده و در جلسات ۱۲۴ و۱۲۸ مورّخ ۶۶/۰۶/۰۳ و ۶۶/۰۷/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

متمم اساسنامه

مصوّب جلسه ۲۵۸ مورّخ ۷۳/۰۶/۰۱ شورای مشترک و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۳۳۸ مورّخ ۷۳/۰۶/۲۹ با توجّه به مفاد ماده ۴ اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّب جلسات۱۲۴ و ۱۲۸ مورّخ ۶۶/۰۶/۰۳ و ۶۶/۰۷/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اداره انجمن و تصریح وظایف هیأت امنای انجمن در جلسه مورّخ ۷۳/۱۲/۴ خود، این موارد را تصویب کرد.
ماده ۱- ارکان انجمن
الف – هیأت امنا
ب – هیأت مدیره
ج – مجمع عمومی اعضا
الف- هیأت امنا
ماده ۲- وظایف هیأت امنا
الف – تصویب اعضای هیأت مدیره و رئیس انجمن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب- تصویب سیاست‌ها و خطّ مشی‌های انجمن.
ج- بررسی و تصویب عملکرد و محاسبات سالیانه انجمن.
د- تصویب تشکیل شعب انجمن در هر استان یا خارج از کشور و تأیید هیأت امنای هر کدام.
ب- هیأت مدیره
ماده ۳- هیأت مدیره مرکب از ۵ نفر است که هر دو سال یکبار انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
ماده ۴- وظایف هیأت مدیره
الف – اجرای تصمیمات هیأت امنا.
ب – اداره امور جاری انجمن.
ج – تنظیم و تصویب برنامه‏‌ها، آیین‏‌نامه‏‌ها و تشکیلات انجمن طبق اساسنامه آن.
د – برگزاری مجمع عمومی.
ماده ۵-هیأت مدیره می‌تواند برای امور جاری انجمن، علاوه بر استخدام افراد لازم، از معاضدت و بکارگیری نیروی انسانی سازمان‏‌ها و مؤسّسات دولتی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کند.
ج- مجمع عمومی
ماده۶- مجمع عمومی مرکب است از اجتماع اعضای رسمی و افتخاری علاقه‏‌مند به اهداف انجمن که در زمینه توسعه و تقویّت فعّالیّت‏‌های آن، راهنمایی و همکاری می‌کنند.
منابع مالی و محاسبات انجمن
ماده ۷- منابع مالی انجمن عبارت است از:
الف – درآمد حاصل از عوارض قانونی از جمله سیمان.
ب – کمک‌های مالی و تجهیزاتی بخش دولتی و یا خصوصی.
ج – درآمد حاصل از فروش نشریّات و کتاب‏‌های انجمن.
د – درآمدهای متفرّقه.
ماده ۸- محاسبات انجمن به عهده خزانه‌دار است و حواله‌های صادر شده باید به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه‌‏دار برسد.
تبصره: عایدات انجمن مختصراً صرف امور ناظر به اهداف و خطّ مشی‌های انجمن می‏‌شود.