آیین رونمایی از کتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی

آیین رونمایی از کتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی، با همکاری بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار می‌شود. این کتاب اثر مشترکی است از دکتر محمدحسن گنجی، دکتر محمدباقر وثوقی، آقای جواد صفی‌نژاد، خانم فاطمه فریدی و آقای امیرهوشنگ انوری، با مقدمه، تدوین و بازبینی نهایی دکتر حسن حبیبی، رئیس بنیاد […]

آیین رونمایی از کتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی، با همکاری بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار می‌شود. این کتاب اثر مشترکی است از دکتر محمدحسن گنجی، دکتر محمدباقر وثوقی، آقای جواد صفی‌نژاد، خانم فاطمه فریدی و آقای امیرهوشنگ انوری، با مقدمه، تدوین و بازبینی نهایی دکتر حسن حبیبی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی که توسط انتشارات بنیاد ایران شناسی منتشر شده‌است.

   
   زمان: یکشنبه، ۸ اردیبهشت‌‌ماه، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
   مکان: خیابان شیخ‌بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی، بنیاد ایران‌شناسی، تالار محتشم