آشکارساختن وجه تاریخی زندگی باباطاهر

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ دکتر نصرالله پورجوادی این کتاب را برای روشن ساختن وجوه عرفانی و فلسفی زندگی و اشعار باباطاهر تألیف کرده است. باباطاهر ازچهره‌های معروف تصوّف ایران است که تاکنون در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برده و به گفتۀ مؤلف در این کتاب سعی شده است وجوه ناشناختۀ او […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

ketab-babataherدکتر نصرالله پورجوادی این کتاب را برای روشن ساختن وجوه عرفانی و فلسفی زندگی و اشعار باباطاهر تألیف کرده است.

باباطاهر ازچهره‌های معروف تصوّف ایران است که تاکنون در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برده و به گفتۀ مؤلف در این کتاب سعی شده است وجوه ناشناختۀ او از ابهام خارج شود.
وی در میان ایرانیان بیش از آن که به عنوان صوفی شناخته شود به عنوان شاعر معروف بوده است امّا هنوز در مورد شاعری او هیچ حکم قطعی نمی‌توان صادر کرد. برخی او را قدیم‌ترین شاعر صوفی، در زبان پارسی دانسته‌اند برخی هم هیچ ‌یک از اشعار منسوب به او را اصیل ندانسته‌اند.
علی‌رغم این که به نظر می‌رسد در چند دهۀ گذشته، ما از جهاتی طاهر را بهتر شناخته‌ایم، آثار منسوب به وی همچنان در هالۀ ابهام به سر می‌بَرد و غبار افسانه از چهرۀ باباطاهر زدوده نشده است.
در این دفتر سعی شده با استفاده از منابع جدید و مطالعۀ دقیق‌ترِ منابعی که قبلاً در اختیار محقّقان بوده است این غبار، از آینه پاک شود و طاهر افسانه‌ای به عنوان طاهری تاریخی معرفی شود.
پورجوادی: نصرالله، باباطاهر، شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمّد طاهر جصّاص همدانی، تهران، فرهنگ معاصر، ۲۱۰ صفحه، قطع: رقعی، بها: ۱۸۰۰۰۰ ریال، ۱۳۹۴.