آرشیو کامل بیست و شش ساله آینه پژوهش، نشریه نقد کتاب، کتابشناسی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴ مجله آینه پژوهش در سال ۱۳۶۹به انگیزه بهسازى پژوهش و نشر از طریق «اطلاع رسانى» و «نقد میراث مکتوب»  با بخش‌هایى به قرار ذیل نشر یافت. ۱. مقاله که مشتمل است بر پژوهش‌هاى کلى درباره کتاب، فرهنگ، پژوهش و نشر. به دیگر سخن در این بخش تحلیل و […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴

ayene-pajhoheshمجله آینه پژوهش در سال ۱۳۶۹به انگیزه بهسازى پژوهش و نشر از طریق «اطلاع رسانى» و «نقد میراث مکتوب»  با بخش‌هایى به قرار ذیل نشر یافت.

۱. مقاله که مشتمل است بر پژوهش‌هاى کلى درباره کتاب، فرهنگ، پژوهش و نشر. به دیگر سخن در این بخش تحلیل و گزارش روش‌هاى پژوهش، ارزیابى و گزارش میراث فکرى و اندیشگى جهان اسلام، کتابخانه-ها، مراکز آموزشی و پژوهشی ارائه می‌شود.
۲. بخش دوم که محتواى اصلى مجله را رقم می‌زند مشتمل است بر نقد کتاب به معناى واقعى و گسترده آن؛ ارزیابى میراث مکتوب جهان اسلام و حوزه فرهنگ و ادبیات و بررسی، تحلیل و نقد انتساب‌ها و چگونگى پیوند مؤلفان با آثارشان
۳. تازه‌هاى نگارش نشر با دو بخش معرفى‌هاى اجمالى که مشتمل است بر وصف گویا و گزارش روشن و دقیق آثار تازه نشر یافته و معرفى‌هاى گزارشى که صرفاً نگاهکى است به محتواى کتاب‌ها که می‌کوشد تازه‌ترین آثار و کتاب‌هاى نشر یافته را بشناساند.
۴. بخش بعدی نشریه با عنوان دیگرنگاشته ها سامان یافته که با دو زیر عنوان پاره های اسلام شناسی و از نگاه دیگران به معرفی مقالات و کتابهایی در حوزه مطالعات اسلامی می پردازد که توسط غربیان نگاشته شده و به فارسی ترجمه نشده است. از رهگذر این بخش اطلاعات اینگونه پژوهش‌ها در اختیار پژوهشگران کشورمان قرار داده می‌شود.
۵. آخرین بخش نشریه کتابشناسی موضوعی است که در هر شماره به معرفی منابع کتابشناختی موضوعی مشخص  می پردازد تا دستمایه یافتن منابع برای پژوهشگران باشد.
۶. آخرین بخش مجله گزارش اخبار عالمانى است که زندگى را بدرود گفته‌اند

اکنون و پس از بیست و شش سال نشریه آینه پژوهش تمام شماره های خود از ابتدا تا شماره پایانی (۱۵۴)
را بر روی سامانه اینترنتی خود قرار داده است تا پژوهشگران بدون هیچ گونه محدودیت از آن استفاده کنند. ناگفته پیداست که مهم‌ترین مزیت این پایگاه به روز و کامل بودن آن و نیز نداشتن هیچ گونه محدودیت برای استفاده از مقالات نشریه است.

آدرس سامانه اینترنتی نشریه: jap.isca.ac.ir